INFORMATII

REPERE GEOGRAFICE 

Comuna Dolheşti se află situată la est de oraşul Fălticeni, între km 13-17, pe drumul judeţean 208, în lungul văii Şomuzului Mare şi pe versantul sudic al masivului deuros dintre Siret şi Şomuzul Mare, în care se poate ajunge şi pe linia ferată secundară 510 Dolhasca- Fălticeni. Cei 3802 de locuitori sunt depozitarii unei străvechi tradiţii, deoarece aici s-au găsit piese ceramice de acum 4.500 de ani, aparţinând enigmaticei culturi şi civilizaţii Cucuteni, cea mai avansata din Europa în acea perioada


VALORI CULTURALE

Şcoala noastră a fost, este şi va fi un loc special , deopotrivă încărcat de tradiţie şi spirit inovator , care a promovat în timp toleranţa, respectarea diversităţii, spiritul datoriei, responsabilitatea, respectul faţă de sine şi faţă de cei din jur, dragostea de neam şi ţară.  


REPERE ISTORICE

Şcoala şi-a început activitatea în anul 1864 , în urma promulgării Legii învăţământului de către Alexandru Ioan Cuza.

În 1867 învăţătorul Gheorghe Grigorescu reuşeste să mobilizeze cetăţenii satului şi să construiască din lemn un local de şcoală.

Între anii 1912 şi 1913 se construieşte un local de şcoală din cărămidă, cu două săli de clasă, cu fonduri alocate de Casa Şcolilor, Bucureşti, şi cu ajutorul sătenilor. 

În toată această mişicare era spiritual şi îndemnul lui Spiru Haret.

Între anii 1940-1948, în condiţii grele de război , cu ajutorul sătenilor şi sub îndrumarea cadrelor didactice, se construieşte aripa de şcoală cu trei încăperi, anexa la localul vechi.

În anul 1968 se construieşte un local de şcoală cu etaj, cu opt săli de clasă şi un laborator.